Mandátna zmluva.docx (220,5 kB)Mandátna zmluva- Ondríková